เจียไต๋ ถวายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว สนับสนุนโครงการพุทธเกษตร เสริมความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เจียไต๋ ถวายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว สนับสนุนโครงการพุทธเกษตร เสริมความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน

กรุงเทพฯ 12 มิถุนายน 2563นายบุญมี ออกแมน รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด พร้อมคณะ เข้าถวายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจำนวน 38,000 ซอง แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช สนับสนุนโครงการพุทธเกษตรตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช เพื่อแจกจ่ายให้กับวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปปลูกผักเพื่อรับประทานเองได้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ท่ามกลางผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) และการปรับตัวของประชาชนสู่วิถีใหม่ในการดำเนินชีวิต บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทาน ลดค่าใช้จ่าย และบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมของทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างโครงการพุทธเกษตร ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช โดยถวายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวที่มีคุณภาพ ปลูกง่าย และเติบโตเร็ว ได้แก่ คะน้ายอด กะเพรา ผักบุ้งเรียวไผ่ และพริกขี้หนู จำนวน 38,000 ซอง

โครงการพุทธเกษตร ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวภายในวัดทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างแหล่งอาหารชุมชนให้แก่พระสงฆ์และฆราวาสในชุมชนใกล้เคียงในยามวิกฤติโควิด-19 สนับสนุนให้ทุกคนได้มีพืชผักที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ ไว้รับประทานในครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชน โดยจะดำเนินการแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับวัดวาอารามทั่วประเทศผ่านเจ้าคณะจังหวัด ซึ่งคัดเลือกวัดที่มีพื้นที่เหมาะสมสามารถดัดแปลงเป็นแปลงเพาะปลูก และมีศักยภาพโดยชาวบ้านพร้อมร่วมมือเพาะปลูก

นายบุญมี ออกแมน รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ กล่าวว่า “นับเป็นพระกรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงริเริ่มโครงการพุทธเกษตร ซึ่งจะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ทั้งยังช่วยสร้างความกลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน บริษัท เจียไต๋ จำกัด ในฐานะผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ขอร่วมสนับสนุนโครงการพุทธเกษตร ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อให้ทั้งพระสงฆ์และประชาชนได้รับประทานพืชผักที่มีประโยชน์ สด สะอาด ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเจียไต๋ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนและระดับประเทศ เพื่อคนไทยจะสามารถข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน”

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มดีขึ้น เจียไต๋ พร้อมเคียงข้างคนไทยเพื่อฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยเจียไต๋ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับภาคส่วนต่างๆ แล้วทั้งสิ้นกว่า 600,000 ซอง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกภาคส่วนของสังคมไทย ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปพร้อมกันอย่างปลอดภัย


เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเจียไต๋   

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2464 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของเอเชีย ธุรกิจของเจียไต๋ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปสู่ปลายน้ำ โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เริ่มต้นตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คุณภาพ ปุ๋ย ผลิตภัณท์อารักขาพืช  เทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูก ไปจนถึงการส่งมอบผลิตผลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ   

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เจียไต๋เป็นหนึ่งในบริษัทรายแรกๆ ของไทยที่คิดค้นวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ไฮบริด  และยังมีศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร และมอบความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมีสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 แห่ง และบริษัทสาขาอีก 7 แห่งกระจายอยูทั่วภูมิภาคเอเชียและอเมริกา โดยมีพนักงานกว่า 1,300 คน  

ที่เจียไต๋ เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม  มีความเป็นมืออาชีพ และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนของคนทั่วทั้งภูมิภาค    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages