“ดีป้า” นำดิจิทัลสตาร์ทอัพ-นักเรียนพบนายกรัฐมนตรี โชว์ผลงานการพัฒนาทักษะดิจิทัล ขับเคลื่อนการยกระดับกำลังคนของประเทศ - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, December 10, 2020

“ดีป้า” นำดิจิทัลสตาร์ทอัพ-นักเรียนพบนายกรัฐมนตรี โชว์ผลงานการพัฒนาทักษะดิจิทัล ขับเคลื่อนการยกระดับกำลังคนของประเทศ• สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นำดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และนักเรียน นำเสนอผลงานด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่ นายกรัฐมนตรี

• มุ่งส่งเสริมการสร้างบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และทักษะด้านดิจิทัลแก่ประชากรทั่วไป ผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วยการ Reskill, Upskill และ New Skill

• ปี 2564-2568 ตั้งเป้าประชาชนรู้ข้อมูลดิจิทัล จำนวน 50 ล้านคน พัฒนากำลังคนดิจิทัล 1 ล้านคน และประชาชนมีงานทำ 100,000 ตำแหน่ง

8 ธันวาคม 2563, กรุงเทพมหานคร – นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และทีมงาน นำเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EdTech) และคณะนักเรียนร่วมออกบูธนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยดิจิทัลสตาร์ทอัพ และนักเรียนที่ร่วมนำเสนอผลงาน ประกอบด้วย

- Vonder (บริษัท วอนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด) แสดงเครื่องมือช่วยประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียนผ่านรูปแบบเกมตอบคำถาม โดยคุณครูสามารถสร้างคำถามให้นักเรียนแข่งขัน หรือร่วมมือกันตอบคำถาม โดยมีระบบจับเวลา และระบบวัดผลอย่างละเอียดเมื่อจบเกม ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ยิ่งขึ้น

- INFOGRAPHIC THAILAND (บริษัท ไลค์ มี จำกัด) แสดงเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) ช่วยในการฝึกอบรมพนักงาน ทำให้พนักงานได้ลงมือฝึกปฏิบัติผ่านโลกเสมือนจริงในสถานการณ์จำลองหลากหลายรูปแบบ ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง ปัจจุบันนำไปใช้ในการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

- ผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนชลประทานวิทยา รองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2562 แสดงการจำลองการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ผ่านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้ดันหรืองัดฝ่ายตรงข้ามให้ตกจากสนามแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด

นายพุทธิพงษ์
เปิดเผยว่า การพัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองของประชากรทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก เยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงวัย ผู้พิการ และทุกระดับความเชี่ยวชาญ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง ผ่านการส่งเสริมการสร้างบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Manpower) รวมถึงการเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลแก่ประชากรทั่วไป (Digital Citizen)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้าน ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ที่ผ่านมา ดีป้า พัฒนากำลังคนและทรัพยากรมนุษย์ผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนใน 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ Reskill หรือการเสริมทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากร โดยมุ่งส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง Upskill หรือการยกระดับคุณภาพและความเชี่ยวชาญของกำลังคนด้านดิจิทัลที่อยู่ในอุตสาหกรรม และ New Skill หรือการเพิ่มทักษะใหม่ด้านดิจิทัลสำหรับวัยเรียนและผู้สูงอายุ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

“ตลอดระยะเวลา 3 ปี ดีป้า สามารถสร้างบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปแล้วกว่า 48,000 คน บ่มเพาะผู้มีศักยภาพสู่การเป็นดิจิทัลสตาร์ทอัพ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลกว่า 600 ราย เสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้ครู เด็ก และเยาวชนกว่า 3,300 คน กำลังคนในภาคธุรกิจ และภาครัฐกว่า 7,000 คน รวมถึงประชากรทั่วไปกว่า 2 ล้านราย นอกจากนี้ ยังดำเนินการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้สูงวัยและผู้พิการกว่า 1,500 คนให้มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ สามารถรับมือต่อภัยหลอกลวง และคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ทั้งนี้ ดีป้า จะยังคงสานต่อการพัฒนาบุคลากรและกำลังคนของประเทศ ผ่านการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล โดยปี 2564-2568 ดีป้า ตั้งเป้าให้ประชาชนรู้ข้อมูลดิจิทัล จำนวน 50 ล้านคน พัฒนากำลังคนดิจิทัล 1 ล้านคน และประชาชนมีงานทำ 100,000 ตำแหน่ง เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต สนองตอบนโยบายประเทศไทย 4.0 ต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages