พาณิชย์ DITP ฉลองความสำเร็จปั้นผู้ประกอบการ Smart Exporter รุ่นใหม่เพิ่ม 102 ราย - ASEAN All News

ASEAN All News

ข่าวสารอัพเดท ทันทุกเทรนด์โลก รอบรั้วอาเซียน

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, August 30, 2022

พาณิชย์ DITP ฉลองความสำเร็จปั้นผู้ประกอบการ Smart Exporter รุ่นใหม่เพิ่ม 102 ราย


รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ นางอารดา เฟื่องทอง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการ Smart Exporter รุ่นที่ 21 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยมีนางภาวินี รวยรื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการด้วย

นางอารดา กล่าวว่า "โครงการ Smart Exporter ได้ดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเดินหน้ายกระดับองค์ความรู้ เตรียมความพร้อม และสร้างผู้ประกอบการภาคการส่งออกยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SMEs ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของตนเอง และก้าวมาที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกของประเทศไทย"

สำหรับโครงการ Smart Exporter เป็นหนึ่งในโครงการ Flagship ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ดำเนินการโดยสถาบัน NEA มาแล้วมากว่า 20 ปี สร้างนักการค้าระหว่างประเทศมืออาชีพมากกว่า 900 ราย ที่นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปทำการค้าสร้างมูลค่าการส่งออกให้กับตนเองและประเทศแล้วมากกว่า 20,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการ Smart Exporter รุ่นที่ 21 ในปีนี้ มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มข้น รอบด้าน และทันสมัยกับยุคเศรษฐกิจกระแสใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 102 ราย ได้ผ่านการพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างเข้มข้นแบบครบวงจรตลอด 14 วัน ทั้ง (1) เนื้อหาภาคทฤษฎีมากกว่า 10 หลักสูตร (2) ภาคปฏิบัติในการนำเสนอ Business Model Canvas ต่อวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (3) การรับคำปรึกษาเชิงลึกจากทูตพาณิชย์ใน 7 ตลาดการส่งออกที่สำคัญของไทย และ (4) การศึกษาดูนอกนอกสถานที่ ณ บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าผัก ผลไม้ แปรรูป ที่มีประสบการณ์ยาวนาน นอกเหนือไปจากนั้น ผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ Smart Exporter รุ่นที่ 21 ยังได้สร้างเครือข่ายระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น ที่จะเป็นกุญแจเปิดประตูบานสำคัญไปสู่โอกาสทางการค้าอื่น ๆ อีกมากมายในอนาคต

ผู้ที่สนใจหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศในด้านต่างๆ สามารถติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ การค้ายุคใหม่ nea.ditp.go.th หรือสายด่วน โทร 1169 กด 1 กด 1

ที่มา: https://upressrelease.cuvw.xyz/2022/08/ditp-smart-exporter-102.html (ดูรายละเอียดและภาพประกอบเพิ่มเติม)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages