เปิดบ้านหลักสูตร MBM ปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด จุฬาฯ ได้รับความสนใจล้นหลาม - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, November 21, 2022

เปิดบ้านหลักสูตร MBM ปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด จุฬาฯ ได้รับความสนใจล้นหลาม


หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาดแรกของเอเชีย จัดงาน “Open House MBM CBS Chula” เปิดบ้านหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ แนะนำหลักสูตรทั้งหลักสูตรภาษาไทย และ English Programme (In Collaboration with Cambridge University) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30-14.00 น. ณ CBS Lounge ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ


ในงานมีวิทยากรให้ความรู้และข้อมูลหลักสูตรหลายท่าน คือ 

- รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

- ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และประธานหลักสูตร MBM

- รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ รองประธานหลักสูตร MBM

ร่วมด้วยคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันของหลักสูตรฯ งาน MBM Openhouse ในปีนี้ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก เป็นนิมิตหมายอันดี


โดยหลักสูตรได้นำเสนอผลความสำเร็จหลายประการ เช่น การสร้างความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยระดับโลก เช่น Univeristy of Cambridge, Cornell University และ Singapore Management University และการที่มหาบัณฑิตของหลักสูตรได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรและตนเองจนประสบความสำเร็จในหลากหลายอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรได้ที่ 

หลักสูตรภาษาไทย

mbm.cbs.chula.ac.th

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

mbmeng.cbs.chula.ac.th  

หรือโทร 02-2185791-2

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages