วธ. เปิดผังการเดินรถขสมก. รับ-ส่ง “งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เส้นทางไหว้พระรับพร เสริมสิริมงคล ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ฟรี!!! - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, April 19, 2023

วธ. เปิดผังการเดินรถขสมก. รับ-ส่ง “งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เส้นทางไหว้พระรับพร เสริมสิริมงคล ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ฟรี!!!


กระทรวงวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์เส้นทาง “งานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ไหว้พระรับพร เสริมสิริมงคล เปิดผังการเดินรถ ขสมก. รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2566 ฟรี!!! ณ บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ รวมถึงสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองมาจนปัจจุบัน

เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

๑. วัดชนะสงคราม

๒. วัดบวรนิเวศวิหาร

๓. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๔. วัดสระเกศ

๕. วัดราชนัดดาราม

๖. วัดสุทัศนเทพวราราม

๗. วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

๘. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

๙. วัดประยุรวงศาวาส

๑๐. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๑๑. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages