กรมการศาสนา ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ผลักดันธรรมะบันเทิง ส่งเสริมการการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสานกิจกรรมทางศาสนาสู่เยาวชนและประชาชน - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, June 11, 2023

กรมการศาสนา ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ผลักดันธรรมะบันเทิง ส่งเสริมการการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสานกิจกรรมทางศาสนาสู่เยาวชนและประชาชน“ธรรมะบันเทิง” เป็นหนึ่งในนโยบาย “9 ดี 12 เดือน 12 เด่น นำธรรมะสู่ใจประชาชน” ของกรมการศาสนา เป็นการสร้างสรรค์สื่อที่เหมาะสมกับเยาวชน เช่น เกมคุณธรรม เพลงธรรมะ ธรรมะอารมณ์ดี และการจัดธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา และอุปถัมภ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา พร้อมนำข้อคิดเห็นของประชาชนที่ต้องการให้ขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และด้านศาสนาครอบคลุมทุกศาสนา พร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัย

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนา ขับเคลื่อนนโยบายโดยมีแนวทางพลิกโฉมกรมการศาสนาชูนโยบาย “9 ดี 12 เดือน 12 เด่น นำธรรมะสู่ใจประชาชน” มุ่งเด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข เร่งยกระดับบทบาทด้านศาสนาสู่เวทีโลก  และให้ความสำคัญในการดำเนินงานสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา และอุปถัมภ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา พร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยได้กำหนดนโยบาย “9 ดี 12 เดือน 12 เด่น นำธรรมะสู่ใจประชาชน” ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้วัดและศาสนสถานทุกศาสนา เป็นศูนย์กลางของประชาชน และการใช้สื่อเทคโนโลยีและกิจกรรมทางศาสนาสู่เยาวชนและประชาชน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทุกช่วงวัย พัฒนาวัดและศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ ซึ่งธรรมะบันเทิง เป็นการสร้างสรรค์สื่อที่เหมาะสมกับเยาวชน เช่น เกมคุณธรรม เพลงธรรมะ ธรรมะอารมณ์ดี และการจัดธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษา โดยในเบื้องต้นนี้ กรมการศาสนา ได้ร่วมกับสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย นำบทเพลงคติธรรมทางศาสนามาเผยแพร่ เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านบทเพลงที่ไพเราะ สละสลวย ซึ่งขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติ และศิลปินนักร้องเพลงไทยสากลรางวัลพระราชทาน และศิลปินร่วมสมัยจำนวนมาก


นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเพลงธรรมะที่นำมาเผยแพร่ในครั้งนี้มีจำนวนกว่า 50 เพลง อาทิ 1. พุทธศาสน์คู่ไทย 2. เมื่อหวังยังมี 3. ชีวามาลา 4. โลกหมุนเวียน 5. เวียนตามกรรม 6. เรือมนุษย์ 7. ทางที่ต้องกลับ 8. จังหวะชีวิต 9. มหาจุฬารำลึก 10. ธรรมเป็นอำนาจ 11. ฝั่งน้ำ 12. ทางชีวิต 13. โลกกับชีวิต 14. คนเหมือนกัน 15. โลกอลวน 16. ศักดิ์ไทย 17. หลักธรรมหลักไทย 18. พระปฐมเจดีย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นบทเพลงธรรมะที่มีความไพเราะ ฟังสบาย ๆ และสามารถเปิดในกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกรมการศาสนาได้เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา 2566 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ กรมการศาสนา ยังได้รวบรวมลิงค์บทเพลงธรรมะ เพลงคุณธรรมที่ไพเราะจากสื่อต่าง ๆ มารวมไว้กว่า 100 เพลง เพื่อให้ประชาชนรับชม รับฟังได้โดยง่ายที่ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์และ e-book กรมการศาสนา https://e-book.dra.go.th/ สอบถามได้ที่ 02 209 3699

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages