พาณิชย์เชียงราย ชวนร่วม มหกรรมช้อปปิ้ง “East-Northern Thailand & GMS Expo” จัดเต็ม!! ของกิน ของใช้ ระดับพรีเมียมจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, July 2, 2023

พาณิชย์เชียงราย ชวนร่วม มหกรรมช้อปปิ้ง “East-Northern Thailand & GMS Expo” จัดเต็ม!! ของกิน ของใช้ ระดับพรีเมียมจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าผลักดันสินค้าจากภูมิปัญญากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดงาน East – Northern Thailand & GMS Expo เปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าแก่สาธารณชนกว่า 150 บูท พร้อมสร้างเวทีเจรจาธุรกิจเพื่อต่อยอดโอกาสทางการค้า ตลอดจนโซนนิทรรศการ East-Northern Thailand Pavillion 2023 และมินิคอนเสิร์ตจากกองทัพนักร้องชื่อดัง เข้าร่วมงานฟรีตลอด 5 วัน โดยตั้งเป้ารในการสร้างมูลค้าการค้าและการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 66 เวลา 10.00 น. - 21.00 น. ณ ณ ลานกิจกรรม The Road UD Town จ.อุดรธานี

นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในด้านที่ตั้งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รวมทั้งประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหัตถกรรม อุตสาหกรรม และสินค้าชุมชน ตลอดจนเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ชา กาแฟและผลไม้หลากหลายชนิด ทั้งยังเป็นทำเลที่สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างมีศักยภาพ ดังนั้น จึงได้มีแนวคิดในการจัดงาน East – Northern Thailand & GMS Expo ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้แก่ผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือธุรกิจบริการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รวมถึงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนในกลุ่มภาคเหนือ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขันในตลาด GMS โดยมีจังหวัดในกลุ่มประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

ทั้งนี้หน่วยงานที่ร่วมจัดงานทั้งหมด ต่างได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้ผ่านการยกระดับสู่มาตรฐานพรีเมียมจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มาจัดแสดงและจัดจำหน่ายภายในงานกว่า 150 บูท พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ในการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดโอกาสทางการค้าและช่องทางตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ยังมีโซนนิทรรศการ North-Eastern Thailand Pavillion 2023 และเวทีจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ เอิ้นขวัญ แบม พิชญ์สิรี เต๋าภูศิลป์ อิสร์ และนุ่น ซุปเปอร์วาเลนไทน์ เป็นต้น
ในส่วนของเป้าหมายการจัดงาน East – Northern Thailand & GMS Expo คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าด้าน การท่องเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และสามารถพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs สู่สากล นำมาซึ่งความเจริญทั้งรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: GMS Expo 2023

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages