คต. เดินหน้าดันต่อยอดงานวิจัย หวังสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรไทยบุกตลาดเชิงพาณิชย์ - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, August 15, 2023

คต. เดินหน้าดันต่อยอดงานวิจัย หวังสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรไทยบุกตลาดเชิงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน "Agri Inno-Tech Xchange 2023 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต" หวังผลักดันผู้ประกอบการไทย นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ให้กับสินค้าเกษตรแปรรูป ยกระดับสู่สินค้าเกษตรนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ก้าวสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน


นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Agri Inno-Tech Xchange 2023 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย สู่การเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะจัดให้มี (1) การเจรจาจับคู่ธุรกิจงานวิจัย (2) การอบรมสัมมนาให้ความรู้ (3) การจัดนิทรรศการสินค้าเกษตรนวัตกรรม และ (4) คลินิกให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญานายรณรงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจงานวิจัย (Business Matching) กรมฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเป็นกลไกลในการช่วยผลักดันให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปได้มีการพัฒนาก้าวสู่การเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563 – 2567 และยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2564 – 2567 ที่ช่วยส่งเสริมให้เจ้าของผลงานวิจัยและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่มีความสนใจในธุรกิจเดียวกันได้สร้างเครือข่ายและเจรจาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อต่อยอดให้สินค้าเกิดมูลค่าเพิ่มและสามารถยกระดับสินค้าเกษตรไทยให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ


นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการอบรมสัมมนาให้ความรู้การสร้างแบรนด์สินค้าให้แข็งแรง จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพาแบรนด์ไทย GO Inter ในตลาดโลก รวมทั้งจัดคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อติดอาวุธทางความคิดให้แก่ผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพทางธุรกิจที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ได้แก่ (1) ด้านการวิจัยจากหน่วยงาน สกสว. และ สนช. ในการพัฒนาคุณภาพสินค้า เพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ (2) ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย


การจัดงาน “Agri Inno-Tech Xchange 2023” ในครั้งนี้ เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของกรมฯ ที่ต้องการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันไปสู่ตลาดการค้าสากลได้อย่างมีศักยภาพ


ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือ Facebook : apiinspire หรือ โทร. 0 - 2547 - 4744

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages