หอการค้าไทย-จีน และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ต้อนรับคณะรองผู้ว่ามณฑลฝูเจี้ยน กว่า 50 คน เข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง ไทยและจีน (มณฑลฝูเจี้ยน) - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, June 1, 2024

หอการค้าไทย-จีน และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ต้อนรับคณะรองผู้ว่ามณฑลฝูเจี้ยน กว่า 50 คน เข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง ไทยและจีน (มณฑลฝูเจี้ยน)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นาย Lin Wenbin รองผู้ว่ามณฑลฝูเจี้ยน นำคณะนักธุรกิจจีน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กว่า 50 คน เข้าร่วมสัมมนา “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า ระหว่างไทย-จีน (ฝูเจี้ยน)” ร่วมจัดโดย สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำมณฑลฝูเจี้ยน (CCPIT-Fujian) และ หอการค้าไทย-จีน ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 120 คน ณ หอประชุมใหญ่ หอการค้าไทย-จีน

นาย Lin Wenbin รองผู้ว่ามณฑลฝูเจี้ยน กล่าวเปิดสัมมนา ว่าเป้าหมายการนำคณะผู้ประกอบการของมณฑล ฝูเจี้ยนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อแสวงหาลู่ทางทางธุรกิจ กระชับมิตรภาพระหว่างไทย-จีน และขยายโอกาสความร่วมมือแบบ win-win มณฑลฝูเจี้ยน เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเล และเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคคลากรสำคัญๆของจีน มีความได้เปรียบทำเลที่ตั้ง มีการคมนาคมสะดวก จึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามเส้นทาง BRI

นายยรรยง พวงราช ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าการบูรณาการความร่วมมือในการจัดงานสัมมนา ครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและประเทศไทย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ในปีที่ผ่านมา การค้าระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและประเทศไทย มีมูลค่า 6,902 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมณฑลฝูเจี้ยนส่งออกสินค้ามายังประเทศไทย มูลค่า 4,940 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าสินค้าจากไทย มูลค่า 1,979 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกลุ่มสินค้าอาหารมีสัดส่วน ร้อยละ 32 ของมูลค่าการค้ารวมระหว่างกัน พร้อมขอให้ความสำคัญต่อการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก และในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมงาน “ThaiFex-Anuga Asia 2024” โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2567” ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

ท่านจาง เซียวเซียว ทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ดีต่อกันระหว่างประเทศไทยและจีน โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา มีการเดินทางแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำทั้งสองประเทศ การค้าการลงทุนระหว่างไทย-จีน มีความมั่นคง ด้วยทั้งสองฝ่ายได้ใช้ประโยชน์จากความ ตกลง RCEP เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกัน


นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน ยินดีให้การต้อนรับคณะรองผู้ว่ามณฑล ฝูเจี้ยน และเล็งเห็นว่ามณฑลฝูเจี้ยนมีความเจริญทางเศรษฐกิจ เป็นที่เริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเล มีความใกล้ชิดกับประเทศไทย การจัดสัมมนา ครั้งนี้ เป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสองฝ่ายกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น 

ในโอกาสนี้ CCPIT-Fujian และสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่างๆ ร่วมลงนามเอ็มโอยู เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกาคค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและมณฑลฝูเจี้ยน โดยมี นาย Xu Min ประธาน CCPIT-Fujian และ นายยุญยงค์ ยงเจริญรัฐ รองประธานหอการค้าไทย-จีน และ ผู้อำนวยการบริหาร สมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนฯ เป็นผู้ลงนาม


อนึ่งหลังการสัมมนาผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีน (ฝูเจี้ยน) ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าและแลกเปลี่ยนข้อมูลโอกาสและลู่ทางทางธุรกิจระหว่างกัน 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages