CEO EEP Group ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการขยะชุมชนระดับภูมิภาค เอเชีย - ASEAN All News

ASEAN All News

ข่าวสารอัพเดท ทันทุกเทรนด์โลก รอบรั้วอาเซียน

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, June 26, 2024

CEO EEP Group ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการขยะชุมชนระดับภูมิภาค เอเชีย

นายอบีนาช มาจี้ CEO ของกลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP Group) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในงาน 8th Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024 ที่จัดขึ้นโดย Innovation Networking Brainstorm Connection (INBC Global) ในหัวข้อการบรรยาย “Waste Management Make A Cleaner World” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ห้องฟูจิ บอลรูมชั้น 4 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ

นับตั้งแต่ปี 2563 ด้วยเป้าหมายในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร ที่นำทีมบริหารโดยนายอบีนาช มาจี้ CEO กลุ่มบริษัท EEP เล็งเห็นความสำคัญกับการดำเนินการดังกล่าวโดยบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน แบบ 360 องศา ด้วยการบูรณาการตามหลักวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อาทิเช่น ด้านการจัดการก๊าซมีเทน ทางบริษัทฯ ได้คิดค้นการใช้วัสดุเสมือนดินที่ได้จากกระบวนการรื้อร่อน มาเป็นวัสดุปิดทับขยะบริเวณบ่อฝังกลบ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นชั้น Methane oxidation layer หรือ MOL ซึ่งชั้น MOL นี้สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนและกลิ่นจากการฝังกลบขยะได้
นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการฝังกลบจากเทกองควบคุม เป็นการฝังกลบแบบกึ่งเติมอากาศ ที่เรียกว่า Semi-aerobic landfill เป็นที่แรกของประเทศไทย โดยมีการวางท่อระบบระบายน้ำชะขยะและท่อระบายอากาศภายในบ่อฝังกลบให้เหมาะสม ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศภายในพื้นที่ฝังกลบ ช่วยลดอัตราการเกิดก๊าซมีเทน ลดกลิ่น และช่วยเร่งอัตราการย่อยสลายของขยะ รวมถึงด้านการจัดการกลิ่น ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ในการประยุกต์ใช้เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-nose เพื่อติดตามและวิเคราะห์ทิศทางกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากการฝังกลบขยะ โดยเครื่อง E-Nose มีระบบการแจ้งเตือนตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้ทีมงานสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และลดผลกระทบต่อชุมชนได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งด้านการจัดการอุณภูมิสะสมภายในบ่อฝังกลบ อันเป็นสาเหตุหลักของเหตุการณ์เพลิงไหม้บริษัทฯนำ โดรนตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermal Drone) มาบินสำรวจบริเวณบ่อฝังกลบเป็นเวลา 3 รอบต่อวัน เพื่อสำรวจหาจุดความร้อน (hot spot) ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และในส่วนการจัดการน้ำเสีย หรือน้ำชะขยะที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จะถูกรวบรวมนำเข้าสู่ระบบบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วมาหมุนเวียนและกลับมาใช้ภายในบริษัท
นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนโดยรอบ บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น ตรวจสุขภาพฟรีให้กับประชาชน ขุดลอกคลองสาธารณะ ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะชุมชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีการจัดการขยะ การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือต้องอยู่ร่วมกับชาวสมุทรปราการและชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่ตั้งบริษัทได้อย่างเป็นมิตรและยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages