UNPKFC เปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลก เน้นการเข้าถึงพื้นที่สำหรับเยาวชนทุกคน - ASEAN All News

ASEAN All News

ข่าวสารอัพเดท ทันทุกเทรนด์โลก รอบรั้วอาเซียน

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, June 30, 2024

UNPKFC เปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลก เน้นการเข้าถึงพื้นที่สำหรับเยาวชนทุกคน


ผ่านพ้นงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ไปอย่างงดงาม เปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลก GLOBAL SPACE LEADERSHIP PROGRAM ภายใต้คอนเซ็ปต์ เน้นการเข้าถึงพื้นที่สำหรับทุกคน Space Access for All


โครงการ GLOBAL SPACE LEADERSHIP PROGRAM จัดตั้งขึ้นโดย โดยความร่วมมือระหว่าง สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ(UNPKFC), ศูนย์อวกาศหิมาลายัน HSC ( Himalayan Space Centre), สมาคมสหประชาชาติแห่งโคเชลลาแวลลีย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา UNA-USA (United Nations Association Coachella Valley California, USA Chapter), สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และ Adventure of Humanity เพื่อร่วมกันผลักดัน และยืนหยัดความมุ่งมั่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายความร่วมมือระดับโลก โดยการสร้างภารกิจร่วมกันเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจ ส่งเสริมความหวัง และปลูกฝังความรู้เพื่อคนรุ่นใหม่ โดยการศึกษาและจินตนาการเป็นรากฐานที่สำคัญในการกำหนดชะตากรรมร่วมกัน เพื่อเผชิญกับความท้าทายเร่งด่วน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อคุณค่าของมนุษย์ ดังนั้นจึงเป็นจุดตัดสินใจครั้งสำคัญ เปิดตัวโครงการ Global Space Leadership Program ภายใต้คอนเซปต์ (การเข้าถึงพื้นที่สำหรับทุกคน) โดยเชื่อมโยง การส่งเสริมการเรียนรู้ ไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าระดับโลกที่เชื่อมโยงไปสู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบสหประชาชาติ SDG 4 Equality Education การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และเป้าหมายข้อที่ 17 Partnership for the goals เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังคงมุ่งมั่นที่จะจุดประกายการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระดับโลก โดยมี ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดงานในพิธี

ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานดำเนินงานโครงการในประเทศไทย และภูมิภาคเอเซีย โครงการ Global Space Leadership Program ได้กล่าวว่า สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ โดยความร่วมมือ ระหว่าง Mr.Afroz Mamun ประธานผู้ก่อตั้ง ศูนย์อวกาศหิมาลายัน และฑูตค่ายอวกาศ องค์การนาซ่าสหรัฐอเมริกา (Space Camp Ambassador), Ratu Muda Princess Karen Cantrell นายกสมาคมสหประชาชาติ แห่งโคเชลลาแวลลีย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา UNA-USA (United Nations Association Coachella Valley California, USA Chapter) , Mr. Richard Nilsson ประธานองค์กร Adventure of Humanity ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้ง โดย Michael Jackson และ Nelson Mandela และสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ และด้วยพันธมิตรที่มีศักยภาพ สามารถเสริมความเข้มแข็งให้กับเยาวชน ผู้ที่จะกำหนดโลกอนาคต อย่างมีศักยภาพในระดับโลกได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายในงานเราได้เรียนเชิญองค์กร และภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมจำนวนมาก เพื่อการขยายโอกาสสำหรับเยาวชนทุกพื้นที่ ที่ไม่มีโอกาสจะได้เข้าถึงการศึกษาระดับโลก อย่างเท่าเทียม จึงต้องมีการจัดงานแถลงข่าวในวันนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกหลานของภาคีเครือข่าย นำบุตรหลานมาเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ ทางคณะกรรมการจัดงานโครงการ Global Space Leadership Program ได้เตรียมจัดกิจกรรมจำนวนทั้งหมด 6 รอบ รอบละ 500 คน รวม 3,000 คน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นี้ โดยความร่วมมือจาก สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ,มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ,บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด มหาชน ,โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ,โรงเรียนสตรีวิทยา ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็ง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่โครงการกำหนด
ภายในงานได้มีการแต่งตั้งยุวฑูตเพื่อสันติภาพ มีหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพ เพื่อเข้ารับการเรียนรู้ด้านวิชาการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมทั้งกายและจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อปลูกจิตสำนึกและบุคลิกภาพ การกล้าแสดงออกโดยสร้างความสามัคคี และเผยแพร่วัฒนธรรมสันติภาพในระดับนานาชาติ

ต่อมาได้มีการแต่งตั้ง นางสาวรังษิมา ทองพันชั่ง เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินความยากจนและลดความเหลื่อมลำ สภาผู้แทนราษฏร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อวกาศหิมาลายัน ประจำประเทศไทย
นอกจากนี้ทางคณะกรรมการจัดงานโครงการ Global Space Leadership Program ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ(UNPKFC) ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ให้ดำรงตำแหน่งในบอร์ดบริหารที่ปรึกษาพิเศษประจำสหรัฐอเมริกา และประธานระดับโลก ประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดย สมาคมสหประชาชาติแห่งโคเชลลาแวลลีย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา UNA-USA (United Nations Association Coachella Valley California, USA Chapter) และในโอกาสที่เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล King Charles Leadership Award จาก ราชสมาคมแห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดย The Royal Society of St. George ที่ผ่านมา
ภายในงานมีบุคลสำคัญทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น สมาคมทหารผ่านศึก ไทย-เกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์, ยุวฑูตเพื่อสันติภาพประจำปี (UNPKFC Young Peace Ambassadors), โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2, สมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย,สมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพ, สมาคมไทยทรงดำ(ไตดำ), มูลนิธิไทยทรงดำ (กลุ่มชาติพันธ์) และภาคีเครือข่ายร่วมจำนวนมาก ที่จะร่วมนำพาเยาวชนและลูกหลานมาร่วมเรียน กับโครงการ Global Space Leadership Program เพื่อการเข้าถึงอวกาศสำหรับทุกคน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages