นักศึกษาใหม่สจล. พร้อมลุยสู่เส้นทางผู้ประกอบการนวัตกรรมและการลงทุน - ASEAN All News

ASEAN All News

ข่าวสารอัพเดท ทันทุกเทรนด์โลก รอบรั้วอาเซียน

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, July 3, 2024

นักศึกษาใหม่สจล. พร้อมลุยสู่เส้นทางผู้ประกอบการนวัตกรรมและการลงทุน

สถาบันเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้แนวคิด "Unlock Your Magic: ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ในตัวคุณ" นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ต้อนรับนักศึกษาใหม่กว่า 7,000 คน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) 

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า แนวคิด "Unlock Your Magic: ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ในตัวคุณ" มาจากทีมรุ่นพี่นักศึกษาสจล. ที่ร่วมคิดสร้างสรรค์ธีมงานเพื่อให้สจล. เป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน เพื่อ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีพื้นที่แสดงทักษะความสามารถ และต่อยอดหรือสร้างทักษะใหม่ เพื่อพัฒนาตัวเองให้ต่อยอดความฝันในเส้นทางการทำงาน และการใช้ชีวิตอย่างประสบความสำเร็จและมีความสุข มีศักยภาพตอบโจทย์ตลาดแรงงาน และการทำงานในอนาคต ซึ่งสถาบันฯ ตั้งเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “The World Master of Innovation ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก” ให้นักศึกษาพร้อมสู่การเป็น Global Citizen ขับเคลื่อนผ่าน 3 เป้าหมาย คือ SMART DIGITAL GREEN University ทั้งด้านหลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรนานาชาติหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก และคอร์สเรียนออนไลน์ สำหรับคนทุกช่วงวัย ตอบโจทย์ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills 

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี กล่าวด้วยว่า ในงานวันปฐมนิเทศนักศึกษา ทาง สจล. ได้ทำการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับทักษะที่น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 ต้องการเพิ่มเติมในขณะที่ศึกษาอยู่ใน สจล. พบว่า มีทักษะที่น้องๆสนใจ 5 ด้าน จากนักศึกษาที่ทำการสำรวจทั้งหมด 3,474 คน ได้แก่

1.ด้านการเป็นผู้ประกอบการและการลงทุน 43.87%
2.ด้านคิดวิเคราะห์ และประมวลผล 32.91%
3.ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม 30.12%
4.ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 28.30% 
5.ด้านการทำงานเป็นทีม 27.87%

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ สจล. ที่ผลักดันให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ และเพิ่มเติมหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ทักษะให้กับนักศึกษาด้วยระบบที่เรียกว่า Skills Mapping, Skills Transcript และน้อง ๆ นักศึกษาตั้งแต่ ปี 1 จะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในหลักสูตรนั้น ๆ เรียนและฝึกปฏิบัติร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการตัวจริงในวงการ มีพื้นที่แสดงผลงานผ่านแพลทฟอร์มงาน KMITL INNOVATION EXPO 2025 เตรียมจัดครั้งต่อไปวันที่ 6-8 มีนาคม 2568 เพื่อปูทางให้น้อง ๆ นักศึกษาได้มีไอเดีย และสามารถเชื่อมโยงโครงการที่ทำมาต่อยอดให้เป็นโมเดลธุรกิจเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม เติมฝันตอบโจทย์ได้จริงด้วยทีมคณาจารย์ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมดูแลนักศึกษาทุกคนอย่างเต็มที่ทั้งการเรียนและชีวิตในมหาวิทยาลัย

สำหรับบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่นี่ 
ติดตามความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ทาง https://www.facebook.com/kmitlofficial และเว็บไซต์ https://www.kmitl.ac.th และติดตามรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่ https://curriculum.kmitl.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8000

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages