เด็กไทยเจ๋ง คว้ารางวัลระดับโลก การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำในงาน World Water Week กรุงสตอกโฮล์ม - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เด็กไทยเจ๋ง คว้ารางวัลระดับโลก การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำในงาน World Water Week กรุงสตอกโฮล์ม


25 สิงหาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ--คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงความชื่นชมนักเรียน ม.4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หลังคว้ารางวัล The Winner of Diploma of Excellence ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำ Stockholm Junior water prize 2021 (SJWP 2021) สร้างเข็มขัดดูดซับความชื้น เพิ่มธาตุอาหารให้แก่ท่อนพันธุ์อ้อยระยะแรกปลูก และประหยัดน้ำในการเพาะปลูกแม้ในพื้นที่แห้งแล้ง สนับสนุน SDGs และโมเดล BCG Economy ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ประเทศสวีเดน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ร่วมแสดงความยินดีผ่านระบบ Zoom กับนักเรียนไทยทั้งสองคนทันทีที่ทราบผลการตัดสินในคืนวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 20.00 น ของประเทศไทย โดยมีผู้บริหารจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมด้วยพร้อมด้วยทีมโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายการเมืองและตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนดังกล่าว

โดยคุณหญิงกัลยา เปิดเผยว่า จากการที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้คัดเลือกนักเรียนไทย 2 คน จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ Stockholm Junior Water Prize 2021 (SJWP 2021) ในงาน World Water Week ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 และนักเรียนผู้แทนประเทศไทยทั้งสองคน คือ นายธนวิชญ์ น้ำใจดี และนายฟิวเจอร์ คงชู ได้คว้ารางวัล The Winner of Diploma of Excellence จาก ผลงานวิจัยชื่อ “Bio-Moisture-Nutrient Absorbing Belt for Promoting the Sugarcane Seedlings Growth from the Local Waste” หรือ เข็มขัดดูดซับความชื้นและให้ธาตุอาหารจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนเพื่อการดูแลท่อนพันธุ์อ้อยระยะแรกปลูก สร้างความปิติยินดีให้กับคนไทยเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นความภาคภูมิใจให้กับตัวนักเรียน ครอบครัว ครูผู้สอน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพราะน้ำ และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ถือเป็นเทรนด์สำคัญของโลก

ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท.
กล่าวว่า สสวท. โดยฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) ในฐานะหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการคัดเลือกนายธนวิชญ์ น้ำใจดี และนายฟิวเจอร์ คงชู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมการประกวด SJWP2021 ภายใต้งานวิจัยเรื่อง Bio-Moisture-Nutrient Absorbing Belt for Promoting the Sugarcane Seedlings Growth from the Local Waste” หรือ เข็มขัดดูดซับความชื้นและให้ธาตุอาหารจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนเพื่อการดูแลท่อนพันธุ์อ้อยระยะแรกปลูก ซึ่งได้นำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาสร้างนวัตกรรมในลักษณะเข็มขัดที่สามารถอุ้มน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูกท่อนพันธุ์อ้อยในระยะแรกปลูกได้แม้จะปลูกในพื้นที่แห้งแล้ง ช่วยลดการให้น้ำ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบจากการปลูกโดยใช้วิธีดั้งเดิม นอกจากนี้นวัตกรรมนี้ยังนำสารสกัดจากสะเดาช่วยไล่และกำจัดแมลงศัตรูอ้อย จึงเป็นการใช้สารธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมีที่จะเป็นการเพิ่มมลพิษให้แหล่งน้ำและดินอีกด้วย

การประกวด Stockholm Junior Water Prize เป็นการประกวดที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนทั่วโลกอายุระหว่าง 15-20 ปี เกิดความตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดย H.R.H. Crown Princess Victoria ทรงให้ความสำคัญและเป็นองค์อุปถัมภ์มาตลอด 25 ปี ซึ่งการประกวดนี้จัดขึ้นร่วมกับการประชุม World Water Week ณ กรุงสตอกโฮล์ม ในปี 2021 นี้ มีเยาวชนเข้าร่วมประกวด จำนวน 44 คน จาก 32 ประเทศ เยาวชนเหล่านี้จะต้องผ่านการประกวดในแต่ละประเทศและได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับประเทศ การประกวดปีนี้ มีรางวัลทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล The Winner of Stockholm Junior Water Prize 2021 เป็นของเยาวชนจากประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัล The Winner of Diploma of Excellence เป็นของเยาวชนจากประเทศไทย และรางวัลสุดท้ายเป็นรางวัลที่ให้ผู้สนใจร่วมโหวดคือ รางวัล The Winner of People Choice’s Award เป็นของเยาวชนจากประเทศบราซิล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages