สดช. ผนึก ม.เทคโนโลยีมหานคร เปิดการแข่งขันสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรม ACC-Thailand ภายใต้การสนับสนุนของ APSCO มุ่งสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศ - ASEAN All News

ASEAN All News

ข่าวสารอัพเดท ทันทุกเทรนด์โลก รอบรั้วอาเซียน

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, March 27, 2023

สดช. ผนึก ม.เทคโนโลยีมหานคร เปิดการแข่งขันสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรม ACC-Thailand ภายใต้การสนับสนุนของ APSCO มุ่งสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศดร.พรพรรณ ตันนุกิจ (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ผนึก ผศ. ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม (ที่สองจากขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ACC-Thailand ในโครงการ APSCO CubeSat Competition (ACC) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของ APSCO เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาดาวเทียม CubeSat ให้แก่ประเทศสมาชิกทั้ง 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน ปากีสถาน อิหร่าน เปรู มองโกเลีย บังคลาเทศและทูร์เคีย ผ่านการแข่งขันการสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรม (Engineering Model) ที่มีขนาดรวมไม่เกิน 3U ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสเรียนรู้ตั้งแต่การออกแบบภารกิจ การออกแบบดาวเทียม รวมถึงสามารถสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรมได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ หรือ New Space Economy ของประเทศไทย จัดขึ้น ณ อาคารมหานครมิวเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ


บุคคลในภาพ (จากซ้าย)

1. ดร.พรเทพ นวกิจกนก ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการธีออส-2 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA

2. ดร.พรพรรณ ตันนุกิจ ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

3. ผศ. ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

4. รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนภาคอุตสาหกรรม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages