พม. ผนึกเครือข่าย จัดงานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 2566 “Together We Can หยุด ค้า คน” - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 8, 2023

พม. ผนึกเครือข่าย จัดงานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 2566 “Together We Can หยุด ค้า คน”วันนี้ (7 มิ.ย. 66) เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "Together We Can หยุด ค้า คน” พร้อมมอบรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ TikTok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการผลงานของผู้รับรางวัล ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และหน่วยงานด้านการดําเนินคดี การป้องกัน และการคุ้มครอง รวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมจํานวน 400 คน ณ ห้องฟีนิกซ์บอลรูม อาคารอิมแพค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 400 คน ประกอบด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม องค์การระหว่างประเทศ และสถานเอกอัคราชทูตต่างประเทศประจําประเทศไทย นายจุติ กล่าวว่า งานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "Together We Can หยุด ค้า คน” เป็นการแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance โดยรณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางและภูมิภาค องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชน เพื่อผนึกกําลังในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากล ทั้งนี้ มีการมอบโล่เกียรติยศ ลายมือชื่อนายกรัฐมนตรี ให้แก่บุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจังหวัดต้นแบบตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกําลังใจในการเป็นแบบอย่างการทำงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมทั้งสิ้น 26 รางวัล อาทิ พลตํารวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการสํานักงานคดีค้ามนุษย์ สํานักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ เป็นการส่งสัญญาณความจริงจังของรัฐบาล ว่าตั้งใจทำทุกงานด้วยความเหนื่อยยากมาหลายปี และขอให้กำลังใจกับทุกคนและทุกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ได้ดี ทั้งเป็นองค์กรตัวอย่าง บุคคลตัวอย่างที่ทุ่มเททำงาน เพื่อต้องการส่งสัญญาณว่าคนที่ค้ามนุษย์และเห็นมนุษย์ด้วยกันเป็นสินค้า คุณจะไม่มีที่ยืนในสังคม จะต้องได้รับโทษ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ประเทศไทยจะต้องไม่มีธุรกิจการค้ามนุษย์ ทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองและป้องกันตามความเหมาะสม 


สำหรับเรื่องการจัดระดับ Tier ของประเทศไทย ขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกา แต่สิ่งที่ประเทศไทยทำนั้น ทำจากสิ่งที่เชื่อมั่นว่าธุรกิจผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคือการค้ามนุษย์ การจัดระดับ Tier คือการวัดประสิทธิภาพของการทำงาน เปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นตัวเอง แต่ต้องคำนึงถึงผลที่เราต้องการทำมากกว่า ซึ่งเห็นได้จากการจัดงานวันนี้ ทุกภาคีเครือข่ายร่วมกันทำงาน เพราะต้องการขุดรากถอนโคนการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทย และจะทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เบื้องหลังความสำเร็จของประเทศไทยในประเด็นนี้ ทุกคน ทุกภาคีเครือข่ายเหนื่อยยากเป็นอย่างมาก เพื่อประเทศไทย เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม


#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages