ดีป้า ผนึกกำลังพันธมิตร เร่งพัฒนากำลังคนดิจิทัล เติมทักษะเทคโนโลยีเรือธง AI-IoT-ML รองรับความต้องการของอุตสาหกรรม - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, September 6, 2023

ดีป้า ผนึกกำลังพันธมิตร เร่งพัฒนากำลังคนดิจิทัล เติมทักษะเทคโนโลยีเรือธง AI-IoT-ML รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เดินหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ AI IoT ML "depa Digital Manpower Training Series: AI IoT ML" เร่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 3 เทคโนโลยีสำคัญ ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) Machine Learning (ML) และ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT) พร้อมวางกลไกสร้างคนตรงความต้องการของอุตสาหกรรม แก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนดิจิทัล พร้อมลดนักศึกษาจบใหม่ว่างงาน


นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ AI IoT ML "depa Digital Manpower Training Series: AI IoT ML" โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค


นายฉัตรชัย กล่าวว่า ดีป้า ด้วยภารกิจหลักในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และได้มีการส่งเสริมในด้านการพัฒนากำลังคนดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้เริ่มต้นโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ AI IoT ML "depa Digital Manpower Training Series: AI IoT ML" เพื่อเป็นการเสริมทักษะดิจิทัลด้าน AI IoT และ ML แก่นักศึกษาที่กำลังจะจบ และนักศึกษาจบใหม่ ให้กลายเป็นกำลังคนดิจิทัลที่อุตสาหกรรมต้องการ


"ปัจจุบันบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นที่ต้องการอย่างมากในทุกอุตสาหกรรม ในทางกลับกันยังพบว่านักศึกษาจบใหม่ยังว่างงานเป็นจำนวนมาก โดยมีปัจจัยจากการเรียนจบนอกสายเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีความต้องการน้อยลงในภาคธุรกิจ โครงการนี้จะเหมือนกลไกที่ส่งเสริมให้เกิดกำลังคนดิจิทัลที่ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมมุ่งเน้นด้าน AI IoT ML แก้การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถด้านดิจิทัล ควบคู่ลดปัญหาเด็กจบใหม่ตกงาน" นายฉัตรชัย กล่าวเสริมสำหรับโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ AI IoT ML "depa Digital Manpower Training Series: AI IoT ML" นั้น ดีป้า ได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการวางหลักสูตรเพื่อยกระดับทักษะทั้ง AI IoT และ ML รวม 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Basic Foundation Course : Objective set up ( find insight to solve relevant problems) หลักสูตร AI Model Development หลักสูตร AI & ML Applications และ หลักสูตร IoT & Edge for AI ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสาน ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ซึ่งไม่ได้มุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูง แต่เน้นการสร้างความเข้าใจ และทำงานจริงได้


“การเรียนรู้ทักษะด้าน AI IoT และ MLไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนโปรแกรมเก่งอย่างเดียว สิ่งสำคัญ คือ การเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจในพื้นฐานของเทคโนโลยีเหล่านี้ และการนำไปใช้ในสิ่งที่มีคุณค่า สร้างผลสัมฤทธิ์ที่ดีได้ ดังนั้น ผู้ที่สนใจเรียนรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่เรียนจบตรงสายเท่านั้น เพียงมีความเข้าใจและรู้จักนำไปประยุกต์ต่อยอดเป็น ก็สามารถเป็นที่ต้องการของทุกอุตสาหกรรมได้” นายฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติม


โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ AI IoT ML "depa Digital Manpower Training Series: AI IoT ML" คาดว่าจะมีนักศึกษาที่ใกล้จบ และนักศึกษาจบใหม่ (ไม่เกิน 2 ปี) เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 250 คน ซึ่งจะได้รับการยกระดับทักษะ AI IoT และ ML โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ พร้อมโอกาสได้ฝึกงานหรือจ้างงานกับบริษัทชั้นนำ ที่ร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการฯ อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (AWS) บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท กสิกร บิสซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) เป็นต้น


ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ AI IoT ML "depa Digital Manpower Training Series: AI IoT ML" ได้ที่ Facebook depa Thailand หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email: kanjana.ji@kmitl.ac.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages