"Enhancing Thailand Tourism 2023" งาน TravelTech Conference สุดยิ่งใหญ่ ยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวไทย สู่จุดหมายใหม่แห่งอนาคต - ASEAN All News

ASEAN All News

ข่าวสารอัพเดท ทันทุกเทรนด์โลก รอบรั้วอาเซียน

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, September 8, 2023

"Enhancing Thailand Tourism 2023" งาน TravelTech Conference สุดยิ่งใหญ่ ยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวไทย สู่จุดหมายใหม่แห่งอนาคตบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการบริการและสินค้าท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล” (Enhancing Thailand Tourism 2023) งาน Travel Tech Conference ที่ยิ่งใหญ่สุดในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Enabling Tomorrow’s Destination ยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวไทย สู่จุดหมายใหม่แห่งอนาคต ในรูปแบบ Hybrid Event โดยระหว่างวันที่ 15-24 กันยายน 2566 ผู้ที่สนใจสามารถรับชมคอนเทนต์ทาง Virtual Platform www.enhancingthailandtourism.com และเข้ารวมงาน Onsite Event ในวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 3 อาคาร True Digital Park สุขุมวิท 101นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สถานการณ์ในปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยไปข้างหน้า ในขณะที่หัวจักรด้านเศรษฐกิจอื่นๆ ประสบปัญหา อาทิ การส่งออกหดตัว หนี้สาธารณะที่สูง เป็นต้น ดังนั้นทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมจึงมีบทบาทสำคัญที่จะผลักดันวาระของประเทศในการนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศ รวมถึงการสนับสนุน การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพื่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ และการกระจายรายได้ที่เกิดจากภาคการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น” ททท. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปรับตัวเพื่อเปิดรับแนวทางใหม่ ๆ รวมทั้งปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยเพิ่มขีดความสามารถการทำธุรกิจและการตลาด 


ซึ่งโครงการ Enhancing Thailand Tourism 2023 ที่ ททท. ร่วมให้การสนับสนุนนี้ จะเป็นเวทีขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว จะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของตนตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ในขณะเดียวกันยังเป็นการขยายโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Travel Tech) รวมถึงเปิดตลาดให้นักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลได้เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อให้เกิดการจับคู่นวัตกรรมกับความต้องการด้านนวัตกรรมของภาคท่องเที่ยวให้เกิดการจ้างงานหรือใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดย ททท. มุ่งเน้นผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง เสริมคุณภาพของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งมอบประสบการณ์มีคุณค่า มุ่งสู่ความยั่งยืน โดยในปี 2567 ททท. คาดว่าแนวโน้มรายได้จะกลับสู่ภาวะปกติ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการท่องเที่ยว ก้าวสู่ High Value and Sustainable Tourism ในการผลักดันเป้าหมายรายได้ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ได้ 3 ล้านล้านบาท”นายพิชิต  มิทราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า “SME D Bank ให้ความสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวให้พร้อมกลับมาเดินหน้าธุรกิจได้เต็มศักยภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดท้ายของปี 2566 เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว หรือไฮซีซั่น ภาคธุรกิจท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจึงมีความต้องการเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปใช้ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการหรือปรับเปลี่ยนธุรกิจ ดังนั้น SME D Bank จัดเตรียมสินเชื่อพิเศษไว้พร้อมบริการวงเงินมากกว่า 10,000 ล้านบาท เช่น  สินเชื่อ “SME D พร้อม” จุดเด่นสามารถกู้ได้สูงสุดถึง 120% ของราคาประเมินหลักประกัน สามารกกู้ได้ทุกกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อ “SME Speed Up” วงเงิน 4,000 ล้านบาท สามารถกู้ได้แม้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงินจำนวน นอกจากนี้มีการจัดโปรแกรมพัฒนาฟรีแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่สนใจ ผ่านโครงการ “SME D Coach” บริการคำปรึกษาและแนะนำธุรกิจโดยทีมโค้ชมืออาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ควบคู่พาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ เช่น อบรม สัมมนา จับคู่ธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนั้นสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยใช้สินเชื่อจาก SME D Bank มาก่อน หากยื่นกู้และเบิกใช้วงเงิน ตั้งแต่ 1-50 ล้านบาท ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566 จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ “Cash Back” มูลค่าสูงสุด 60,000 บาท”


ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า “สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อต่อโจทย์เป้าหมายระดับประเทศระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2566-2570) กับตัวเลข 30:30 ทั้งในด้านการเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดิจิทัลต่อ GDP เป็นร้อยละ 30 และการขยับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของไทยให้ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 30 โดยกลไกขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้ไปถึงเป้าหมายนี้ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด Digital Transformation & Adoption ในกระบวนการดำเนินงาน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ได้เปลี่ยนผ่านการทำงานและการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจ ในปีนี้ทาง ETDA ได้มีการปล่อยผลสำรวจ SMEs Digital Maturity ที่มีข้อมูลความพร้อมของ SMEs ในอุตสาหกรรมต่างๆ กับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังมี Gap ด้านความพร้อมอยู่ การดำเนินงานของ ETDA จึงได้ดำเนินงานร่วมกับ Partner เพื่อให้เกิดกระบวนการส่งเสริมทั้งในด้านความรู้ และการหานวัตกรรม โซลูชัน หรือแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรม เช่น การจัดหลักสูตร 2TX หรือ Tech Transformation Expedition สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในรูปแบบ Digital Tourism ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมกลุ่มผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลไปพร้อมกันผ่านกิจกรรม Hack for GROWTH ที่เฟ้นหาโซลูชัน นวัตกรรม เพื่อช่วยธุรกิจท่องเที่ยวให้เติบโตทางด้านรายได้และพัฒนาบุคลากรในองค์กรไปด้วยกัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสต่อยอดธุรกิจให้กลุ่มผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย รวมถึงการมีบริการรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการ e-Tax Invoice และ e-Receipt ที่จะช่วยในกระบวนการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังต้องทำงานอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป ควบคู่ไปกับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดำเนินงานของ ETDA ในระยะยาวด้วย”


นายกฤติเดช ทองเพิ่ม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “หลังจากโควิดผ่านพ้นไปแล้ว เราจะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแรง ปัญหาที่พบ เรื่องแรกคือเงินทุน ที่จะนำมาใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและปรับปรุงธุรกิจ เรื่องที่สองคือเรื่องความรู้ที่จะนำมาพัฒนาธุรกิจและทำการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตลาดในยุคดิจิทัล สามคือเทคโนโลยี ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการมีโอกาสในการเข้าถึงและรู้จักนวัตกรรมต่างๆ ค่อนข้างน้อย ดังนั้น โครงการ Enhancing Thailand Tourism นี้ เป็นอีกโครงการที่มีแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเติมนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ให้ได้เข้าถึงเครื่องมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มและสร้างโอกาสทางธุรกิจ พร้อมรองรับเทรนการท่องเที่ยวในอนาคตอีก 10-20 ปีข้างหน้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญ ปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี เพื่อเติบโตได้อย่างยั่งยืน”นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “งาน Enhancing Thailand Tourism 2023 จะเป็นงาน TravelTech Conference อีกหนึ่งงานสำคัญของภาคการท่องเที่ยว โดยจะจัดในรูปแบบ Hybrid Event โดยแบ่งเป็นการจัดงานทาง Online และ Onsite ระหว่างวันที่ 15-24 กันยายน 2566 ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยงาน


• Online Event ทาง Virtual Platform (www.enhancingthailandtourism.com) ในวันที่ 15-24 กันยายน 2566 งานสัมมนาออนไลน์ 10 วันที่อัดแน่นด้วยหัวข้อที่ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรม, นำเที่ยว, ร้านอาหาร, บันเทิงและสันทนาการ และ Health and Wellness พร้อมด้วย หัวข้อ creative & inspiration การทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ พร้อมแนะนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องโดยผู้พัฒนานวัตกรรมตัวจริง 


• Onsite Event วันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 3 อาคาร True Digital Park โดยภายในงานพบกับการสัมมนาและเสวนาวิชาการที่รวมสุดยอดกูรู ยูทูบเบอร์ อินฟลูเอนเซอร์ มากประสบการณ์ด้านธุรกิจท่องเที่ยวและการตลาดดิจิทัล พร้อมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและผู้สนใจ รวมทั้งมีการออกบูธจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เครือข่ายพันธมิตร และสินค้านวัตกรรมจากผู้พัฒนาฯ ที่คัดสรรเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้เหมาะกับธุรกิจท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop พิเศษสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ที่จะได้เรียนรู้ วิเคราะห์ และต่อยอดธุรกิจ รวมถึงการใช้เครื่องมือสมัยใหม่เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มูลค่าถึง 15,000 บาท ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) และมีการจับคู่ทางธุรกิจ ในโซน Business Matching แหล่งรวม Connection ทางธุรกิจ และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ห้ามพลาด!”

พบกับงาน Enhancing Thailand Tourism 2023 งานเทคโนโลยีแห่งปีเพื่อผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เยี่ยมชมงานผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15-24 กันยายน 2566 และ งาน Onsite วันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 3 อาคาร True Digital Park ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมายได้ทาง www.enhancingthailandtoursim.com 


ติดตามข่าวสารของโครงการผ่านทาง Social Media ทุกแพลตฟอร์ม (facebook, Youtube, LINE, Instagram, TikTok) ในชื่อ Enhancing Thailand Tourism

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages