มูลนิธิข้าวไทยฯ จัดการประชุมเวทีข้าวไทย 2566 ผนึกกำลังองค์กรเครือข่ายจัดเสวนา “ชาวนาไทยในอนาคต” และ “อนาคตของการค้าข้าวไทย” พร้อมโชว์นิทรรศการเทคโนโลยีสมัยใหม่ - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, November 20, 2023

มูลนิธิข้าวไทยฯ จัดการประชุมเวทีข้าวไทย 2566 ผนึกกำลังองค์กรเครือข่ายจัดเสวนา “ชาวนาไทยในอนาคต” และ “อนาคตของการค้าข้าวไทย” พร้อมโชว์นิทรรศการเทคโนโลยีสมัยใหม่

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อนาคตข้าวไทย : โอกาสและความท้าทาย” โดยในงานจะมีเสวนากลุ่ม 2 ชุดคือ “ชาวนาไทยในอนาคต” และ ”อนาคตของการค้าข้าวไทย” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมข้าวไทยและชาวนารุ่นใหม่ร่วมเป็นวิทยากรอย่างคับคั่งได้แก่ ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา รศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ คุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา คุณนฤมล ฉัตรวิไล คุณสุภชัย ปิติวุฒิ คุณวัลลภ มานะธัญญา คุณวันนิวัติ กิตติเรียงลาภ คุณนิพนธ์ สมิทธาพิพัฒน์ คุณยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง และคุณสุทธิ สานกิ่งทอง อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากองค์กรภาคีเครือข่ายมากมายได้แก่


·      นิทรรศการ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สร้างวิถีสู่อนาคตชาวนาไทย” จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

·      แอปพลิเคชั่นไลน์บอทโรคข้าว จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

·      แอปพลิเคชั่น ALLRice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย จากกรมการข้าว

·      การพัฒนาชุดตรวจการปนเปื้อนของข้าวหอมมะลิไทยเพื่อการส่งออก จากกรมการข้าว

·      คาร์บอนเครดิตในนาข้าว(ลดโลกร้อน) และเทคโนโลยีดาวเทียมโดรนจาก บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด

·      เครื่องจักรกลและดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการทำนา จากบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


ซึ่งงานจัดขึ้นในวันที่ 13 ธ.ค. 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีในรูปแบบออนไลน์ ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages