“ดร.ฮาราลด์ ลิงค์” ร่วมเสวนาในการประชุมผู้นำภาคเอกชน “GCNT Forum 2023” เดินหน้าสร้าง “คน” รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี - ASEAN All News

ASEAN All News

ข่าวสารอัพเดท ทันทุกเทรนด์โลก รอบรั้วอาเซียน

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, November 27, 2023

“ดร.ฮาราลด์ ลิงค์” ร่วมเสวนาในการประชุมผู้นำภาคเอกชน “GCNT Forum 2023” เดินหน้าสร้าง “คน” รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี


ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนในบริบทประเทศไทย โดยเฉพาะในมิติของคน” (Sustainability Disruption in Thailand especially in human aspect) ในการ ประชุมผู้นำภาคเอกชนประจำปี ‘GCNT Forum 2023 : Partnership for Human Capital 5.0 – Towards Sustainable Intelligence จัดโดย สมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UNGCNT) ภาคีเครือข่ายด้านความยั่งยืน ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทย (United Nations in Thailand) รวมพลังพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน โดยมี ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในงาน ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวในงานเสวนาว่า “บี.กริม ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี ด้วยความเชื่อว่า “ความโอบอ้อมอารี” จะมีส่วนช่วยสร้างสรรค์ความสุขและสิ่งดีๆ ทั้งกับตัวเอง บี.กริม และทุกภาคส่วนในสังคม เฉกเช่นกับคำกล่าวของท่านดาไลลามะ ที่ว่า “ถ้าคุณอยากให้ผู้อื่นมีความสุข จงฝึกฝนความโอบอ้อมอารี ถ้าคุณอยากให้ตัวเองมีความสุข ก็จงฝึกฝนความโอบอ้อมอารี” โดยมั่นใจว่า คนไทยมีศักยภาพโดดเด่นไม่แพ้ชาติใด สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมาก คือ คนไทยปรับตัวเก่ง ไม่ว่าคนไทยจะไปทำธุรกิจที่ไหนในต่างประเทศ ทุกคนต่างต้อนรับ ด้วยความเป็นคนโอบอ้อมอารี และด้วยศักยภาพของคนไทยหากได้รับการฟูมฟักให้สิ่งเหล่านี้เฟื่องฟู สร้างชื่อเสียงขึ้นมา คนไทยก็จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำ มีความศิวิไลซ์ต่อสายตาชาวโลกในที่สุด  

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนในบริบทประเทศไทย โดยเฉพาะใน “มิติของคน” สิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมเรื่อง “คน” คือการศึกษา ซึ่งปัจจุบัน บี.กริม มีโครงการด้านการศึกษาต่างๆ เพื่อสร้างและพัฒนาคนในมิติต่างๆ อาทิ โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี หรือหลักสูตรHarbour.Space@UTCC ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อสร้างผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรม ผ่านการเรียนรู้โดยตรงจากเจ้าของธุรกิจชั้นนำระดับโลก นอกจากนี้ บี.กริม ยังให้การสนับสนุนเพื่อยกระดับดนตรีคลาสสิก โดยมุ่งมั่นพัฒนาวง RBSO วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้เป็นวงออร์เคสตร้าชั้นนำในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค 

การประชุมผู้นำภาคเอกชนประจำปี ‘GCNT Forum 2023” ในครั้งนี้ เป็นการรวมสมาชิก UNGCNT และพันธมิตรเข้าร่วมงานกว่า 60 องค์กร 7 สถาบันการศึกษา 15 องค์กรเยาวชน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น พร้อมผู้นำองค์กรธุรกิจชั้นนำ ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การเตรียมความพร้อมของ “คน” หรือทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ตลอดจนประกาศเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 1 ล้านคน ใน 133 องค์กรสมาชิกสมาคมฯ ภายในปี ค.ศ. 2030 เตรียมตั้ง Sustainable Intelligence Youth Club เพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่ ในปี ค.ศ. 2024 ผ่านการเรียนรู้โดยตรงจากภาคธุรกิจและพันธมิตรสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages