กรุงเทพประกันชีวิต จัดงาน Bangkok Life Agency Kick Off 2024 จุดประกายความคิดตัวแทน “ใส่ใจ” ให้คุณค่ากับการสร้างคุณภาพชีวิตคนไทย - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, January 14, 2024

กรุงเทพประกันชีวิต จัดงาน Bangkok Life Agency Kick Off 2024 จุดประกายความคิดตัวแทน “ใส่ใจ” ให้คุณค่ากับการสร้างคุณภาพชีวิตคนไทย


กรุงเทพประกันชีวิต จัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี Bangkok Life Agency Kick Off 2024  ภายใต้แนวคิด “Together Nothing is Impossible” งานรวมพลังตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเพื่อพิชิตเป้าหมายความสำเร็จ และจุดประกายความคิดการมีส่วนร่วมในการดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งการสร้างความมั่นคงทางการเงินและการดูแลสุขภาพ โดยมีตัวแทน ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจากทั่วประเทศร่วมงานกว่า 2,000 คน ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี  


นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการจัดงาน Bangkok Life Agency Kick Off 2024 ในปีนี้ว่า เพื่อจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินทุกคนได้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2567 ภายใต้แนวคิด “Together Nothing is Impossible” หรือคติการทำงาน “ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ หากพวกเรามีความพยายามและมีแรงบันดาลใจที่มากพอ” เพื่อให้สามารถรับมือกับการแข่งขัน นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจ ด้วยความใส่ใจลูกค้า สอดรับกับแนวโน้มของธุรกิจประกันชีวิตในปีนี้ที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน

นายโชนกล่าวว่า ปัจจุบัน ประชาชนตระหนักเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่นับวันจะเป็นภาระมากขึ้น หากไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดีไว้ล่วงหน้าอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” อย่างเต็มรูปแบบแล้ว และยังมีข้อมูลสำคัญที่คนไทยอีกกว่า 60% ยังไม่มีความคุ้มครองหรือหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และไม่มีหลักประกันสุขภาพที่ดี จึงถือเป็นหน้าที่ของธุรกิจประกันชีวิตที่ต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการทางการเงินของสังคมที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสังคมไทย


“นับแต่นี้ คนในสังคมไทยต้องร่วมกันรับภาระในการดูแลและรักษาพยาบาลประชาชนกลุ่มผู้สูงวัยที่นับวันจะมีจำนวนสูงขึ้นตามกาลเวลาไปอีกหลายสิบปี ด้วยเหตุนี้ระบบประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยแนะนำการวางแผนสุขภาพ และการวางแผนเกษียณ ด้วยแบบประกันที่ตอบโจทย์ได้ตรงจุด ซึ่งกรุงเทพประกันชีวิต ได้สร้างความตระหนักแก่ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง ให้ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติด้วยความใส่ใจ และกระตือรือร้น เพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนรวม และเกียรติภูมิที่ตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านจะได้รับ” นายโชนกล่าวพร้อมเพิ่มเติมว่า

กรุงเทพประกันชีวิต มีนโยบายในการสร้างตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินมาอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการมีตัวแทนประกันชีวิตใหม่เพิ่มกว่า 2,000 คน คิดเป็นอัตราขยายตัวจากปีก่อนถึง 27% โดยมีคนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สังคมไทยเริ่มมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของอาชีพตัวแทนมากขึ้นว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีอิสรภาพ และความมั่นคงในระยะยาว โดยกรุงเทพประกันชีวิตพร้อมที่จะสนับสนุนตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินทุกคนให้ก้าวสู่ความสำเร็จ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและสุขภาพไปพร้อมกัน พร้อมทั้งลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือการขายที่ทันสมัย ช่วยให้การบริหารจัดการลูกค้ามีประสิทธิภาพ ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นระดับตัวแทนหรือผู้บริหารตัวแทน


“เรามีเป้าหมายอยากเห็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจประกันชีวิตจำเป็นต้องปรับตัวให้ทัน เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ เราจึงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาศักยภาพตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินให้มีความรู้ มีความใส่ใจในการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย ด้วยแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอต่อการเกษียณอายุ รวมทั้งประกันสุขภาพที่สอดคล้องกับรายได้ เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี” นายโชนกล่าวในที่สุด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages