“Road Show ของดีสมุทรสงคราม” ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฏาคม 2567 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ASEAN All News

ASEAN All News

ข่าวสารอัพเดท ทันทุกเทรนด์โลก รอบรั้วอาเซียน

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, July 2, 2024

“Road Show ของดีสมุทรสงคราม” ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฏาคม 2567 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีความโดดเด่นหลายชนิด อาทิ ส้มโอขาวใหญ่ ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม เกลือสมุทร มะพร้าว ปลาทูแม่กลอง รวมถึงอาหารทะเล ซึ่งเป็นรายได้หลักของเกษตรกร และผู้ประกอบการของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน สถานการณ์การแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้น ผลกระทบการระบาดของโรคอุบัติใหม่ สภาวะการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การจำหน่ายผลผลิตสินค้าของเกษตรกร และผู้ประกอบการลดน้อยลง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้า และบริการดีผลิตภัณฑ์ด่นจังหวัดสมุทรสงภาย ภายใต้ชื่องาน “Road Show ของดีสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฏาคม 2567 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน “Road Show ของดีสมุทรสงคราม” โดยมีนางกฤษญาพร สุนทรพจน์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด ขยายช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสินค้าและบริการ ของเกษตรกรและผู้ประกอบการให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง อันเป็นการสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ตลอดจนเสริมสร้างภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามให้เกิดการหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง    
ภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าของจังหวัดสมุทรสงครามกว่า 40 ร้านค้า และการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดของสินค้า พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขาย จำหน่ายสินค้านาทีทองลด 30 – 50 % ทุกวัน เวลา 11.30 – 13.30 น. การแจกคูปองเงินสดมูลค่า 30 บาท เมื่อซื้อสินค้าในแต่ละร้านค้าครบ 200 บาท เพื่อนำไปใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป จำนวน 100 ใบต่อวัน จึงขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าดี สินค้าเด่นของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม ในงาน “Road Show ของดีสมุทรสงคราม” ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฏาคม 2567 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร แห่งนี้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages