เปิดตัว มิราเคิล ทีมผลักดันการขยายโอกาสให้กับผู้ป่วย ในงาน ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข: MIRACLE is all around ครั้งที่ 8 - ASEAN All News

ASEAN All News

ข่าวสารอัพเดท ทันทุกเทรนด์โลก รอบรั้วอาเซียน

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, September 19, 2022

เปิดตัว มิราเคิล ทีมผลักดันการขยายโอกาสให้กับผู้ป่วย ในงาน ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข: MIRACLE is all around ครั้งที่ 8


ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย จัดงาน ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข: MIRACLE is all around ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ Beyond Miracle เนื่องใน วันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อโรคในหมู่ประชาชนทั่วไป ให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการรักษาแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล รวมถึงส่งต่อกำลังใจผ่านกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์การต่อสู้กับโรคจนหายขาดโดยอดีตผู้ป่วย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประกาศรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้น พร้อมเปิดตัว มิราเคิล ทีม เป็นครั้งแรกในการจัดตั้ง Thai Lymphoma Patient Group หรือ TLPG โดยมี Miracle Team เป็น ทีมกำลังสำคัญในการผลักดันการขยายโอกาสให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองให้เข้าถึงการรักษา และแบ่งปันกำลังใจให้กัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้ป่วย


ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ประธานชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย (Thai Lymphoma Study Group) และอดีตประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงสถานการณ์ของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และความก้าวหน้าด้านการรักษาในปัจจุบัน “โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโรคร้ายแรงอันดับหนึ่งในบรรดาโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา ในประเทศไทยพบผู้ป่วยอยู่สูงถึง 7,000 คน มะเร็งต่อมน้ำเหลืองสามารถแบ่งประเภทย่อยได้มากกว่า 30 ชนิด แต่ชนิดที่พบมากที่สุดในไทยคือ Diffuse large B-cell Lymphoma (DLBCL) แม้ว่าสาเหตุการเกิดโรคหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่โรคยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน แต่หากผู้ป่วยไม่ว่าจะอยู่ในระยะใดก็ตามเข้าถึงแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพก็ย่อมมีโอกาสหายจากโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวหน้าทางการแพทย์ทุกวันนี้ทำให้เกิดแนวทางการรักษาด้วยยาในกลุ่มโมโนโคลนอล แอนติบอดี (Monoclonal Antibody) ขนานใหม่ ซึ่งมีผลการศึกษาบ่งชี้ว่า ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ได้รับยาดังกล่าวเป็นการรักษาขนานแรก (first-line treatment) ช่วยลดอัตราการกลับมาเป็นซ้ำของโรคได้ถึง 27% [1] เมื่อเทียบกับการรักษามาตรฐาน ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติ”


ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และถ่ายทอดมุมมองด้านบวกเกี่ยวกับการรักษา ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทยจึงได้จัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 90 วินาที ภายใต้แนวคิด Hope for a Better Life โดยคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รศ. พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย, คุณบัณฑิต ทองดี ผู้กำกับและนักเขียนบทภาพยนตร์, คุณวิทยา ทองอยู่ยง ผู้กำกับและนักเขียนบทภาพยนตร์, คุณณัชชา พงษ์ภูริพัฒน์ (ตาล) อดีตผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง, คุณศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง (Thai Cancer Society) และ คุณนิภาพรรณ สุขศิริ หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั้งนี้ กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้นดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 39 ทีม 


● รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ทีม Thungsong Hometown จากหนังสั้นเรื่อง โลกมะเร็ง https://www.youtube.com/watch?v=zY8XwDh8iD4

● รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ทีม ACTITEM FILM จากหนังสั้นเรื่อง “2 sides” https://www.youtube.com/watch?v=udD1wyLksXw

● รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ทีม HD144p จากหนังสั้นเรื่อง “Dear Belle ถึง...ตัวฉัน” https://www.youtube.com/watch?v=iujom0e4e78

● รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินสดรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ทีมข้าวคลุกกะปิ จากหนังสั้นเรื่อง เชื่อในหวัง และ ทีม MOVING IMAGE จากหนังสั้นเรื่อง ฉันเคยอยู่ในสายตาเธอรึเปล่า https://www.youtube.com/watch?v=ZUqiY0pSHn0

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากอดีตผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ที่มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์และส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยคนอื่นๆ ที่กำลังต่อสู้กับโรคนี้อยู่ โดย


ธภสนันธ์ บุญสุขนิพัทธ์นาม (ฟ้า) อดีตผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน (Hodgkin Lymphoma หรือ HL) ระยะที่ 2 เล่าว่า “อาการเริ่มแรกคือพบก้อนเนื้อขนาดไม่ใหญ่มากบริเวณไหปลาร้าด้านขวา จึงไปพบแพทย์ได้คำแนะนำว่าน่าจะเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับต่อมน้ำเหลือง จากนั้นถูกส่งตัวไปยังแพทย์อีกท่านหนึ่ง จนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง สำหรับขั้นตอนการตรวจระยะของโรค อาจารย์สุภร จันท์จารุณี โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้เจาะไขกระดูกและแจ้งว่าป่วยระยะที่ 2 จากนั้นฟ้าก็ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด จำนวน 4 cycle (8 ครั้ง) ฟ้าต้องเผชิญกับอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัด ทั้งอาเจียนอย่างหนัก และเจ็บปวดเส้นที่แขน เมื่อมองย้อนกลับไป ความเอาใจใส่และความรักจากครอบครัวเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้ฟ้าก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ ฟ้าอยากฝากถึงเพื่อนๆ ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองว่าขอให้มีความหวังและความเข้มแข็งไม่ว่าจะเจอกับเรื่องยากลำบากแค่ไหนก็ตาม”


พร้อมเปิดตัว มิราเคิล ทีม เป็น ครั้งแรกในการจัดตั้ง Thai Lymphoma Patient Group หรือ TLPG โดยมี มิราเคิล ทีม เป็นทีมกำลังสำคัญกลุ่มหนึ่งที่เรียกได้ว่า ชีวิตของพวกเขา ได้ก้าวข้ามผ่านเส้นแห่งความตาย ได้ผ่านการต่อสู้ มาอย่างทรหดอดทน กับ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง พวกเขามารวมตัวกันทำสิ่งที่เรียกว่า ปาฏิหาริย์ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จับต้องได้ สัมผัสได้ ด้วยความรักผลักดันการขยายโอกาสให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองให้เข้าถึงการรักษา และแบ่งปันกำลังใจให้กัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นจิตอาสา โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ป่วย เป็นญาติ ผู้ดูแล หรือ ผู้ที่สนใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยสนใจร่วมเป็น Miracle Team โดย คลิกที่นี่ https://bit.ly/3dzvGvK


ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข: MIRACLE is all around ครั้งที่ 8 นอกจากจะได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอดีตผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้ว ยังมีนักแสดงชื่อดังอย่าง สาริน รณเกียรติ (อิน) พร้อมทั้งวงดนตรี Yes Indeed เข้าร่วมงานเพื่อสร้างสีสันและความบันเทิงให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ผู้ดูแล และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานอีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages